De buxusmot valt aan

Sinds 2006 is de buxusmot reeds aanwezig in Duitsland (Baden-Württemberg). De soort kwam vermoedelijk via geïmporteerde planten uit Azië in Europa terecht. Glyphodes perspectalis heeft dan ook zijn oorsprong in Japan, Zuid-Korea en China.
Later (2007-2008) werd de soort ook zeer lokaal in Zwitserland, Frankrijk en Groot-Brittanië aangetroffen. Jammergenoeg werkt de buxusmot sinds 2009 ook in Nederland aan een sterke opmars en worden meer en meer schadegevallen vastgesteld.

Schadebeeld
De aanzienlijke schade die de rupsen van de buxusmot aanrichten uit zich vooral in dode blaadjes, kale takjes, bladskeletten en spinsel! De rupsen kunnen het jaar door op buxusplanten worden aangetroffen, vlinders en poppen enkel in korte periodes tussen april en september.
Grote hoeveelheden rupsen resulteren uiteindelijk in kaalvraat van de plant. De eerste schade is meestal lastig te zien.
De vraatsporen van jonge rupsen zijn eerder kleine mineergangen of blaasmijnen omdat ze het bladmoes aan de onderkant van het blad wegschrapen. Al snel beginnen ze bladeren aan elkaar te spinnen waardoor de schade en aanwezigheid van de rupsen steeds meer opvalt.

Bestrijding
Let op dat je de schade aan je planten goed analyseert alvorens te gaan behandelen. Ook schimmelaantastingen zoals Cylindrocladium buxicola veroorzaken zwarte plekken en bladsterfte. Rupsen en poppen kunnen op elk moment met de hand worden verwijderd. De spinsels kunnen worden weggeknipt. Zwaar aangetaste planten worden best uitgegraven of bij de grond afgeknipt. Voer de verwijderde plant onmiddellijk in een afgesloten zak of container af! Je kan de rupsen uiteraard ook biologisch of chemisch gaan bestrijden. Een bestrijdingsmiddel op basis van pyrethrinen zoals Bio- Pyretrex zal snel en doeltreffend werken. Bovendien is dit product van plantaardige oorsprong waardoor het geen nawerking heeft zodat het biologisch evenwicht na de behandeling spoedig herstelt. De behandeling dient verschillende keren herhaald te worden en werkt het best tegen jonge rupsen. Je kan ook gebruik maken van breedwerkende systemische insecticiden zoals Multisect of For-insect waarbij het product drie weken in de sapstroom blijft waardoor er gedurende die periode geen nieuwe rupsen in de buxus kunnen verschijnen. Bestrijd de jonge rupsen zo goed mogelijk in het voorjaar zodat de sterke ontwikkeling in de zomer goed wordt afgeremd. Blijf uw planten geregeld controleren op herbesmetting en volg de aanwijzingen van het bestrijdingsproduct ten allen tijde correct.

(bron: tuinadvies.be)